• درمان گیاهی آفت دهان
  • آفتوژل محصول برتر جشنواره ملی گیاهان دارویی ایران
  • رتبه سوم جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، اردیبهشت 94
  • آفتوژل در مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه و تولید شده است
  • آفتوژل یک اختراع جدید در دارورسانی به بافت مخاطی و درمان آفت دهان است

دفتر تهران :   02188955741

دفتر اصفهان: 03135724289

دفتر شیراز: 07138411166

دفتر اهواز: 06134417970

دفتر مشهد: 05136233787

دفتر رشت: 01333883183

دفتر کرمانشاه: 08338353011

دفتر بروجرد: 06642469811

دفتر مازندران:01142158811

دفتر کرمان: 03432752948

دفتر بندرعباس:07632561109

دفتر یزد: 03537272477

دفتر ارومیه: 04433745075

دفتر گرگان: 01723146902

دفتر زنجان: 02432221243

دفتر بیرجند:05632255052

دفتر قم:02536573734