• درمان گیاهی آفت دهان
  • آفتوژل محصول برتر جشنواره ملی گیاهان دارویی ایران
  • رتبه سوم جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی، اردیبهشت 94
  • آفتوژل در مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه و تولید شده است
  • آفتوژل یک اختراع جدید در دارورسانی به بافت مخاطی و درمان آفت دهان است

در یک مطالعه بالینی دو سو کور که در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد، مخاط چسب گیاهی آفتوژل با مخاط چسب تریامسینولون که یک کورتیکواستورئید قوی به شمار می رود، در بیمارانی که پس از پرتودرمانی، زخم های گسترده موکوزیت در دهانشان بوجود آمده بود مقایسه شد و نتایج به دست آمده پس از تحلیل آماری نشان دهنده اثر درمانی برابر بود.  در واقع تفاوت معنی داری بین اثر آفتوژل و مخاط چسب تریامسینولون  در این بیماران مشاهده نشد. این مقاله در نشریه  Asia-Pacific journal of Clinical Oncology 2014 به چاپ رسیده است. 

این دارو در مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه و تولید شده است.